Reklama
 
Blog | Tereza Cajthamlová

Islám zatemňuje rozum. Především nemuslimům

Docent vtrhne na facebookový profil studentky a za pomoci svých kamarádů ji zasype výhružkami a urážkami. Studentka se například dozví, že je "čubka" a "blbka". Pro ostatní diskutérky má vědec a pedagog nadávky jako "dubajská štětka" nebo "pytel hnoje". Tomu, kdo odmítá odpovídat na jeho otázky, hrozí "pár facek". Když studentka naznačí, že si na obtěžování může stěžovat na fakultě, učitel ji začne zastrašovat vyhozením ze školy a připíše doporučení, ať se mu koukne do přátel a začne spolupracovat.

Bylo by pochopitelné, kdyby si takové jednání ze strany univerzitního učitele vysloužilo všeobecné opovržení. Vedení fakulty by okamžitě dalo najevo, že se hulvátství neslučuje s pedagogickou funkcí a významnou vědeckou činností. Lokální novináři by napsali o celé věci pár článků, veřejnost by pedagogovo chování odsoudila a docent by se buď omluvil, nebo by to znamenalo konec jeho kariéry. Ve skutečnosti dopadl ale tento příběh přesně opačně.

Aktéry kauzy jsou entomolog z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Martin Konvička a studentka stejné školy Ingrid Romancová, která je zároveň šéfredaktorkou portálu Evropský rozhled, kde se dlouhodobě věnuje monitoringu pravicových radikálů. Ve svém posledním článku zmínila jako jednu z pravicově extremistických organizací i Czech Defense League (vystupující také jako Islám v České republice nechceme), jejímž významným představitelem je právě docent Konvička. Romancová si takové označení nevymyslela. Vycházela z toho, že občanské sdružení bojující všmožnými prostředky proti islámu bylo po bok neonacistických hnutí zařazeno i Ministerstvem vnitra ve výroční Zprávě o extremismu. 

Svůj vztek se ale docent Konvička rozhodl vybít právě na studentce a spolu s dalšími bojovníky proti islámu ji na Facebooku několik dnů šikanovali. Sprosté nadávky si od Konvičky Romancová vysloužila proto, že odmítla napsat to, co po ní Konvička požadoval. Tedy přesněji, nechtěla se jakkoliv vyjádřit k osudu údajných exmuslimek, jejichž příběhy znala pouze z videí, na která Konvička v debatě odkázal. Argumentovala tím, že ženy nezná a nemůže potvrdit, zda jsou jejich vyprávění autentická. Po několik dnů trvající nesmyslné diskusi s Konvičkou se Romancová nakonec obrátila na děkana fakulty. Nešlo o pomstu a studentka se tímto krokem nijak netajila. Chtěla jen, aby učitel svého chování zanechal a žádala od něj maximálně omluvu.

Reklama

Docent Konvička vyhrožoval studentce i rektorovi

Brzy se objevila i reakce i od rektora Jihočeské univerzity Libora Grubbhoffera, který Konvičkovo vystupování ostře odsoudil. V první verzi svého vyjádření se distancoval od pedagogových nadávek i „od jeho xenofobních a rasistických výroků“. Docent Konvička se ale prostřednictvím svého blogu proti oběma termínům ohradil a rektorovi pohrozil, že pokud své tvrzení neodvolá, bude „nucen se hájit všemi legálními prostředky“. Grubbhoffer tedy poznámku o xenofobii a rasismu ze svého prohlášení vyjmul. Přesto lze považovat rektorovo vyjádření za významný krok, se kterým nepočítal ani sám Konvička. V původní diskusi Romancovou totiž varoval, že na univerzitě zastání nenajde, protože „rektor chodí na kafe s exmuslimkama“ a „prorektor má islámofoba v rodině„.

Mezitím se na facebookové stránce univerzity rozběhla nekonečná diskuse mezi členy a sympatizanty Czech Defence League a Romancovou, která se ze všech sil snažila situaci s chladnou hlavou objasňovat a své kroky a reakce všem vysvětlovat. Kromě toho, že si tam studentka přečetla spoustu dalších vulgarit a urážek v komentářích Konvičkových zastánců, od samotného docenta se dozvěděla, že si hulvátské zacházení zaslouží. A Konvičkovy výpady nezastavil administrátor univerzití stránky ani nikdo z vedení fakulty či univerzity. V lokální mutaci Mladé fronty Dnes pak vyšel článek a rozhovor s docentem Konvičkou. Oba texty ospravedlňovaly jeho protiislámské postoje a z Romancové udělaly hysterickou studentku obviňující žoviálního učitele ze sexuálního obtěžování. Konvička se snažil hájit tím, že rozhovor se studentkou nemyslel vážně. Jenže postavení studenta a učitele není rovnocenné, pokud jde o výhružky vyhozením. A pedagog si nesmí ze zastrašování studentů dělat ani legraci. Za vulgárními urážkami a sexistickými poznámkami si Konvička podle svých dalších vyjádření navíc pořád stojí.       

Proti islámu všemi prostředky

Kdyby si docent Konvička a jeho kamarádi vybrali za nepřátele židy, bojovali proti judaismu, kritizovali kosher porážky a varovali před školními exkurzemi v synagogách, nikdo by nepochyboval o nebezpečí, které antisemité představují. Jenže jim vadí halál potraviny, odmítají stavbu mešit a vyzývají k odsunu muslimů. A na Facebooku má jejich skupina Islám v České republice nechceme víc než 62 tisíc fanoušků, což je zhruba počet obyvatel Karviné. V atmosféře neznalosti a strachu na jejich „argumenty“ každý naletí. Lidé jim tolerují i hrubé nadávky, sexistické poznámky a výhružky. A to dokonce i v případě, že tohle všechno používá univerzitní pedagog vůči studentce.

Když jde o islám, ztrácíme zkrátka rozum. Z hulváta se stává hrdina, komunikační fauly i zneužítí moci jsou náhle vhodné prostředky k přesvědčování. Před útoky pedagoga neochránila studentku škola, média ani veřejnost.  

Islám si stejně jako všechna ostatní náboženství zaslouží kritickou společenskou debatu. Tu ale nenabízí Czech Defence League ani docent Konvička. Člověk, který útočí na druhé z pozice moci, nechce ve skutečnosti diskutovat, pouze předvádí svou domnělou dominanci. Pokud Konvička nazývá ženu „čubkou“ a „štětkou“ jen proto, že se odmítne chovat tak, jak on požaduje, pak jedná jako extremista a fanatik. A nemusí se přitom hlásit k žádnému náboženství.